wolność wyznania - ochrona zdrowia

Wolność wyznania – ochrona zdrowia

Wolność wyznania – ochrona zdrowia

Od 1 października 2021 r. realizujemy projekt „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
Projekt „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej” realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Funduszy EOG).

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

Rekomendacje

Rekomendacje wynikają z analizy obowiązującego stanu prawnego oraz wniosków  z przeprowadzonych badań w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, które pokazały, że przestrzeń szpitali w...

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

„Ten bezbożnik z trzynastki księdza wyrzucił”, czyli o wolności sumienia i wyznania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

„Ten bezbożnik z trzynastki księdza wyrzucił”, czyli o wolności sumienia i wyznania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Raport przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania...

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

Aplikacja InfoREL.pl – Inkluzywna opieka zdrowotna dla osób różnych wyznań.

Polecamy uwadze bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne InfoREL.pl – Inkluzywna opieka zdrowotna dla osób różnych wyznań. Dla wielu osób religia to ważny punkt odniesienia w określaniu własnej tożsamości. Może mieć...

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

Konferencja “Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”

Serdecznie zapraszamy na konferencję zamykającą projekt “Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, która odbędzie się w dniu 25 września o godz. 10, online na platformie ZOOM. Na...

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

Ankieta internetowa

Zapraszamy do udziału w badaniu, które realizujemy w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w...

Czytaj więcej
Projekt bez tytułu (19)

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”,  którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd.  Spotkanie odbędzie się...

Czytaj więcej