Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”,  którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. w godz. 11:00 - 12:30, online na platformie ZOOM. 

W trakcie spotkania opowiemy: 

  • Dlaczego widzimy potrzebę zajęcia się tematem wolności sumienia i wyznania pacjentów korzystających z publicznego systemu opieki medycznej w Polsce 
  • Jakie działania podejmiemy w ramach projektu 
  • Jakich efektów się spodziewamy 
  • Jakie produkty powstaną w ramach prowadzonych działań. 

Odpowiemy również na pytania. 

Aby wziąć udział w spotkaniu bardzo prosimy o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny. 

Link do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu. 

 

Projekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Funduszy EOG.