„Ten bezbożnik z trzynastki księdza wyrzucił”, czyli o wolności sumienia i wyznania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

„Ten bezbożnik z trzynastki księdza wyrzucił”, czyli o wolności sumienia i wyznania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Raport przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. 

W raporcie przedstawiono przypadki nadużyć i dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym, które stanowią istotny argument za wprowadzeniem procedur i zasad zmniejszających prawdopodobieństwo ich pojawienia się w przyszłości, tym samym powinny wpłynąć pozytywnie na poprawę dobrostanu osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.