Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej

Od 1 października 2021 r. realizujemy projekt „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Projekt „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej” realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Funduszy EOG).

Jakie działania podejmiemy?

  • przeprowadzimy monitoring mediów pod kątem doniesień o przypadkach dyskryminacji na tle wyznaniowym w opiece medycznej
  • przeprowadzimy analizę stanu prawnego oraz orzeczeń sądowych
  • przeprowadzimy analizę dostępnej literatury podejmującej tematykę wielokulturowości i równego traktowania w opiece medycznej
  • zbadamy przejawy dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w systemie opieki zdrowotnej
  • na podstawie badań opracujemy raport oraz rekomendacje
  • przygotujemy materiały informacyjne dla pracowników i pracowniczek placówek ochrony zdrowia oraz pacjentek i pacjentów
  • opracujemy aplikację mobilną dla personelu medycznego, która będzie szybką ścieżką dostępu  do informacji o prawach i potrzebach pacjentów różnych wyznań oraz bezwyznaniowych
  • nagramy  podcasty, w których podejmiemy temat praw, specyfiki i potrzeb pacjentów różnych wyznań i osób bezwyznaniowych
  • podejmiemy działania na rzecz zmian w przepisach i praktyce w placówkach ochrony zdrowia.

Chcesz wiedzieć co dzieje się w naszym projekcie? Czytaj projektowe aktualności!