Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka jest dla nas szczególnym projektem, który realizujemy od 2010 roku.  Pierwszą Żywą Bibliotekę zorganizowaliśmy 11 – 12 grudnia 2010 r. w ramach Krakowskich Dni Praw Człowieka, które współtworzyła z nami młodzież z Kolegium Europejskiego w Krakowie. Od 2011 r. partnerką wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w murach której każdego roku organizujemy wydarzenie, któremu niejednokrotnie towarzyszą, m.in.: wykłady, pokazy filmów o tematyce prawoczłowieczej.

Wydarzenie zorganizowane jest w konwencji biblioteki. Jego uczestnikami są osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i mogą doświadczać dyskryminacji – „Księgozbiór”, „Czytelnicy”, którzy zapraszają wybrane „Książki” do indywidualnej rozmowy i „Bibliotekarze” czuwający nad przebiegiem wydarzenia.

Więcej informacji na temat Żywych Bibliotek organizowanych przez nas znajdziecie na:

www.zywabibliotekakrk.pl www.facebook.com/zywabiblioteka.krk/