Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej

Przeczytaj rekomendacje

Kampania społeczna ”Szkoła to nie miejsce kultu”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problematykę skali obecności religii w przestrzeni szkolnej. Prowadzono ją w ramach portalu rownoscwyznania.org, który został stworzony w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zobacz wideo

Grupa rozwojowa dla osób LGBTQIA

Dzięki grupie rozwojowej poznasz swoje słabe i mocne strony, wzmocnisz poczucie własnej wartości, będziesz miał/a przestrzeń do wymiany doświadczeń związanych z coming outem, doznawaną dyskryminacją, wchodzeniem w relacje z innymi osobami. Jesteś zainteresowany/a?

Napisz od nas

Zostań naszym wolontariuszem

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa została założona w maju 2010 roku w Krakowie. Założycielki prowadząc na przestrzeni ostatnich lat szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży zauważyły, że pomimo coraz większej liczby podobnych inicjatyw, popyt na nie jest ogromny i to nie tylko ze strony instytucji publicznych, ale także firm oraz organizacji pozarządowych.

Świat jest różnorodny, lecz nie wszyscy potrafimy tę różnorodność dostrzec, ani z niej odpowiednio korzystać. Będąc świadome/i różnych form wykluczeń i uprzedzeń, pragniemy działać na rzecz otwierania postaw a także na rzecz społeczności, grup i osób marginalizowanych.

Przyłącz się

Świat jest różnorodny, lecz nie wszyscy potrafimy tę różnorodność dostrzec, ani z niej odpowiednio korzystać.

Grant z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej10/07/2020

Z radością i wdzięcznością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj dalej Fundacji im. Stefana Batorego....

Czytaj więcej

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 28 stycznia 2020 roku9/02/2020

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowany w dniu 28 stycznia 2020 roku po posiedzeniu w Legnicy...

Czytaj więcej

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec postępowania w sprawie Szymona Niemca27/10/2019

Stanowisko Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa wobec postępowania w sprawie Szymona Niemca podejrzanego o obrazę uczuć religijnych  ...

Czytaj więcej

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby być na bieżąco
[FM_form id="1"]