Blog

Blog różnorodności

To blog poświęcony szeroko pojętej tematyce związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji, promowaniem praw człowieka w obszarach płci, wyznania lub bezwyznaniowości, orientacji psychoseksualnej, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, a więc w zakresie realizującym cele statutowe Fundacji Polistrefa.

Czytaj więcej

Żywa Biblioteka Kraków – narzędzie do wdrażania różnorodności w firmie

Żywa Biblioteka to globalne, innowacyjne i praktyczne podejście do szkolenia w zakresie różnorodności i integracji, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej społeczności w określonym czasie. Promowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności...

Czytaj więcej

Żywa Biblioteka – na czym polega?

Geneza Żywej Biblioteki sięga roku 1993, kiedy w Kopenhadze został napadnięty młody mężczyzna. Wówczas jego przyjaciele zdecydowali się na założenie stowarzyszenia „Stop Valden”. Celem organizacji było przeciwdziałanie przemocy, uświadamianie jej...

Czytaj więcej