Blog

Blog różnorodności

To blog poświęcony szeroko pojętej tematyce związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji, promowaniem praw człowieka w obszarach płci, wyznania lub bezwyznaniowości, orientacji psychoseksualnej, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, a więc w zakresie realizującym cele statutowe Fundacji Polistrefa.

Czytaj więcej
Chwilowy brak wpisów. Zapraszamy wkrótce.