Blog

Różnorodności – to blog poświęcony szeroko pojętej tematyce związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji, promowaniem praw człowieka w obszarach płci, wyznania lub bezwyznaniowości, orientacji psychoseksualnej, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, a więc w zakresie realizującym cele statutowe Fundacji Polistrefa. Na blogu można znaleźć treści objaśniające rozmaite zagadnienia związane zarówno ze społecznością LGBT+, mniejszościami wyznaniowymi, narodowymi i etnicznymi, jak i językiem inkluzywnym, feminizmem oraz zdrowiem, podane w przystępnej, komunikatywnej formie.