Partnerzy

Grantodawcy

Projekt bez tytułu (19)
Fundusze EOG - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Finansowanie projektu

 • Szkoła Architektury Zmian Społecznych
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
Projekt bez tytułu (19)
Fundusze EOG - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Finansowanie projektu

 • Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej

https://aktywniobywatele.org.pl/
logo
Krajowe Centrum ds. AIDS

Finansowanie projektów:

 • Grupa wsparcia dla osób żyjacych z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
 • Warsztaty profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa.
https://aids.gov.pl
logo_fsb_600x600
Fundacja im. Stefana Batorego

Finansowanie projektów:

 • Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach.
 • Dotacja z programu Demokracja w Działaniu na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, a także na rozwój instytucjonalny.
 • Dotacja z programu Demokracja w Działaniu na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów, świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej, działania komunikacyjne i fundraisingowe oraz służące lepszemu zakorzenieniu organizacji w środowisku lokalnym. (2018 – 2019)
 • Dotacja w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej (2020)
http://www.batory.org.pl
zestaw logotypow
Fundusze EOG

Finansowanie projektów:

 • „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”
 • „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publiczne
http://www.ngofund.org.pl/
Planet Romeo logo
Planetromeo Foundation

Finansowanie projektu:

 • „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”.
https://www.planetromeofoundation.org
Logo_pozytywnie otwarci
Pozytywnie Otwarci

Finansowanie projektu:

 • „Pozytywna profilaktyka”
http://pozytywnieotwarci.pl/index2.html

Instytucje i organizacje

logo_mbp
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini
 • Współorganizator projektu  Żywa Biblioteka (2017)
 • Współorganizator projektu Żywa Biblioteka w ramach Nocy Żywych Bibliotek (2018)
 • Współorganizator projektu Żywa Biblioteka (2019)
https://mbp.trzebinia.pl/
LOGO wbp polaczone
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Wystawa „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne” (2010)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2011)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2012)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2013)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2014)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2015)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2016)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2017)
 • Współogranizator projektu Żywa Biblioteka (2018)
http://www.rajska.info/
imagescat0la9i
Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie
 • Wsparcie w projektach: Grupa wsparcia dla osób homoseksualnych
 • Grupa wsparcia dla osób żyjacych z HIV/AIDS i ich bliskich
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2013)
 • Współorganizator Żywej Biblioteki online (2021)
http://www.jcckrakow.org
interkulturalni
Stowarzyszenie Pomocy Wielokulturowości Interkulturalni PL
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)
http://www.interkulturalni.pl/strona-glowna-2.html
wolnomyslicielel1
Stwowarzyszenie Wolnomysliciele
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)
http://wolnomysliciele.com.pl/
logoabst1
Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2011)
http://www.rzska.pl/
578464_10150724869627731_208926072730_9438508_877767018_n-300x162
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Koordynator Koalicji Na Rzecz Równych Szans
http://www.ptpa.org.pl/
2891
Wiara i Tęcza
 • Grupa polskich chrześcijan LGBTQ
http://www.wiara-tecza.pl/
uj_logo_64px_bg_lightgrey
Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ
 • Przeprowadzenie warsztatów w  ramach Krakowskich Dni Praw Człowieka (2010)
 • Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)
http://www.opc.uj.edu.pl/
12274776_10153754471079805_2846031462083714246_n
Fundacja Czarna Owca Pana Kota
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2012)
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2013)
 • Partner projektu Żywa Biblioteka (2014)
http://www.czarnaowca.org/
pobrane
Centrum Pomocy Prawnej Im. Halin Nieć
 • Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)
http://www.pomocprawna.org/
bezpiecznystudentUJ
Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 • Współorganizacja Weekendu Bez Uprzedzeń (2013)
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/
pobrane (1)
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Koordynator Koalicji na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej

http://www.tea.org.pl/pl/index
1325983673_emblematifmsapolandgranatowy
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
 • Organizator projektu Leczyć Bez Uprzedzeń
http://krakow.ifmsa.pl/