Publikacje

Projekt bez tytułu (19)
„Ten bezbożnik z trzynastki księdza wyrzucił”, czyli o wolności sumienia i wyznania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Raport przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. 

W raporcie przedstawiono przypadki nadużyć i dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym, które stanowią istotny argument za wprowadzeniem procedur i zasad zmniejszających prawdopodobieństwo ich pojawienia się w przyszłości, tym samym powinny wpłynąć pozytywnie na poprawę dobrostanu osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 

 

Pobierz
Projekt bez tytułu (19)
Tęczowy niezbędnik dla początkujących osób aktywistycznych

„Tęczowy niezbędnik dla początkujących osób aktywistycznych” powstał w ramach projektu „Szkoła Architektury Zmian Społecznych”, którego głównym celem było przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ na terenie województwa małopolskiego poprzez wyszkolenie osób liderskich inicjujących zmiany w swoich
społecznościach.

W publikacji znajdziecie Państwo, naszym zdaniem, najważniejsze informacje dotyczące takich zagadnień, jak: seksualność, antydyskryminacja, stres mniejszościowy, język wrażliwy na płeć oraz wywiady przeprowadzone z osobami uczestniczącymi w naszym projekcie.

Projekt „Szkoła Architektury Zmian Społecznych” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pobierz
1. okładka dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia stetoskop verso
Broszura "Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia: dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podejmującą kwestie wolności sumienia i wyznania pacjentów i pacjentek, skierowaną do osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Broszura powstała w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej” finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Pobierz
1. okładka Dla pacjentow i pacjentek serce
Broszura "Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia w Polsce: dla pacjentek i pacjentów"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia w Polsce: dla pacjentek i pacjentów”, w której znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Broszura powstała w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej” finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Pobierz
szkola_to_nie_miejsce_kultu-1
Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce

Raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce” opisuje sytuację w edukacji publicznej pod kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznanie i/lub światopogląd.

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monitoringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Fundacji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18.

Pobierz
szkola
Szkoła (nie)publiczna?

Raport z monitoringu szkół przejmowanych przez inne, niż jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące, zrealizowanego w ramach projektu „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Pobierz
rownosc
Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej - rekomendacje

Broszura zawiera rekomendacje wynikające z przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych, dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka; monitoringu szkół, pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd, przekazanych innym organom prowadzącym niż jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy obowiązującego stanu prawnego.

Pobierz
pomiedzy
Pomiędzy obowiązkiem a wyborem - etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z badań dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych niż rzymskokatolicka przeprowadzonych w ramach projektu „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Pobierz
wsidlach
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem „W sidłach niemocy”, który wieńczy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Pobierz
dzialania2
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Broszura podsumowująca projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Pobierz
rownoscwyzn
Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej

Broszura informacyjna, w której przypominamy przepisy prawa z obszaru wolności sumienia i wyznania; odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania i objaśniamy, jak sobie radzić w sytuacji braku zrozumienia oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej; wskazujemy na dobre praktyki.

Pobierz
dzialania
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z Funduszy EOG; program Obywatele dla Demokracji.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.rownoscwyznania.org

Pobierz
Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją"

Raport „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty” wieńczy projekt „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskrymiancji na tle religijnym w małoplskich szkołach”, który finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Pobierz
Wnioski z raportu "POMIĘDZY TOLERANCJĄ A DYSKRYMINACJĄ"

o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty

Pobierz
bezszk
"Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.

Broszura jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli/lek”. Realizacja projektu, w tym wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PlanetRomeo Foundation.

Pobierz