Publikacje

Projekt bez tytułu (19)
Broszura "Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia: dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podejmującą kwestie wolności sumienia i wyznania pacjentów i pacjentek, skierowaną do osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Pobierz
Projekt bez tytułu (19)
Broszura "Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia w Polsce: dla pacjentek i pacjentów"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Wolność sumienia i wyznania w systemie ochrony zdrowia w Polsce: dla pacjentek i pacjentów”, w której znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Pobierz
szkola_to_nie_miejsce_kultu-1
Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce

Raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce” opisuje sytuację w edukacji publicznej pod kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznanie i/lub światopogląd.

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monitoringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Fundacji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18.

Pobierz
szkola
Szkoła (nie)publiczna?

Raport z monitoringu szkół przejmowanych przez inne, niż jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące, zrealizowanego w ramach projektu „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Pobierz
rownosc
Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej - rekomendacje

Broszura zawiera rekomendacje wynikające z przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych, dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka; monitoringu szkół, pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd, przekazanych innym organom prowadzącym niż jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy obowiązującego stanu prawnego.

Pobierz
pomiedzy
Pomiędzy obowiązkiem a wyborem - etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z badań dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych niż rzymskokatolicka przeprowadzonych w ramach projektu „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Pobierz
wsidlach
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem „W sidłach niemocy”, który wieńczy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Pobierz
dzialania2
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Broszura podsumowująca projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Pobierz
rownoscwyzn
Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej

Broszura informacyjna, w której przypominamy przepisy prawa z obszaru wolności sumienia i wyznania; odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania i objaśniamy, jak sobie radzić w sytuacji braku zrozumienia oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej; wskazujemy na dobre praktyki.

Pobierz
dzialania
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z Funduszy EOG; program Obywatele dla Demokracji.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.rownoscwyznania.org

Pobierz
Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją"

Raport „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty” wieńczy projekt „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskrymiancji na tle religijnym w małoplskich szkołach”, który finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Pobierz
Wnioski z raportu "POMIĘDZY TOLERANCJĄ A DYSKRYMINACJĄ"

o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty

Pobierz
bezszk
"Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.

Broszura jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli/lek”. Realizacja projektu, w tym wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PlanetRomeo Foundation.

Pobierz