Czytelnia

Zakątek to także miejsce, w którym w sprzyjającej atmosferze, z kubkiem  herbaty lub kawy w ręce, możesz  poczytać książkę. Zapraszamy do korzystania z naszej czytelni. Przygotowaliśmy ciekawy księgozbiór, który stale powiększamy.

Do naszej czytelni publikacje przekazały:
Wydawnictwo Czarne
Zakład Wydawniczy Nomos
Wydawnictwo Universitas.
Dziękujemy bardzo!

Czytelnia będzie czynna dwa razy w miesiącu (o terminach będziemy informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/fundacja.polistrefahttps://www.instagram.com/fundacja.polistrefa). Korzystanie z czytelni będzie również możliwe, po wcześniejszym umówieniu, w godzinach pracy naszego biura.

Jeśli masz w domu książki, które już przeczytane „nudzą się” na Twojej półce i chciał(a)byś, aby komuś jeszcze służyły – możesz je przynieść do naszej czytelni!

Katalog:

1. Marta Abramowicz, Agnieszka Bratkiewicz, Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć? Materiały szkoleniowe dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i sektora pomocy społecznej, Warszawa 2005

2. Anna Andrusiewicz, Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek, Kraków 2014

3. Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Kraków 2015

4. Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek, Kraków 2016

5. Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Kraków 2016

6. Joanna Balsamska, Szymon Beźnic, Dominika Lalik – Budzewska, Pomiędzy obowiązkiem a wyborem – etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce, Kraków 2016

7. Joanna Balsamska i in., Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty, Kraków 2012

8. Wiktoria Beczek, Rodzice, wyjdźcie z szafy, Warszawa 2015

9. Jacek Białas i in., Odkryj siłę praw człowieka, Warszawa 2010

10. Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji migrantów w Polsce, red. Agnieszka Mikulska, Helena Patzer , Warszawa 2012

11. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 nr 8, Źródła, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 10, Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Warszawa 2013

12. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, nr 7, Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 14, Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej, Warszawa 2014

13. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2015, nr 6, Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 17, Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej, Warszawa 2015

14. Maja Branka, Dominika Cieślikowska, Jagoda Latkowska, (Nie) warto się różnić. Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej, Warszawa 2013

15. Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Mateusz Zimnoch, Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 r., Kraków 2015

16. Andrzej Citak, Antoni Rokicki, Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce, Warszawa 2015

17. Joanne Csete, Ze szczytów gór. Czego możemy się nauczyć ze zmiany szwajcarskiej polityki narkotykowej

18. Marcin Czerwiński, Smutek labiryntu. Gnoza i literatura. Motywy, wątki i interpretacje, Kraków 2013

19. Barbara Czochralska, Sensitivity of matter, Kraków 2016

20. Irena Dawid- Olczyk, Monitoring przestrzegania praw człowieka w stosunku do ofiar handlu ludźmi. Wyniki badań 2007, Warszawa 2007

21. Karl E. Dambach, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańsk 2003

22. Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy, red. Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Wrocław 2009

23. Artur Domosławski, Polityka narkotykowa w Portugalii: Korzyści wynikające z dekryminalizacji używania narkotyków

24. Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Warszawa 2013

25. Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona, red. Katarzyna Gawlicz, Paweł Rudnicki, Marcin Starnawski, Warszawa 2015

26. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, red. Krzysztof Śmiszek , Warszawa 2011

27. Marian Dziwisz, Szkoła (nie) publiczna? Raport z monitoringu zrealizowanego w ramach projektu: Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej. Poprzedzony wstępem Joanny Balsamskiej, Kraków 2016

28. Edukacja międzykulturowa. Poradnik nauczyciela, red. Anna Klimowicz, Warszawa 2004

29. Edukacja polonistyczna wobec innego, red. Anna Janus – Sitarz, Kraków 2014

30. Nancy Flowers, Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Warszawa 2009

31. Karl Gebauer, Mobbing w szkole, Warszawa 2007

32. Gender w społeczeństwie polskim, red. Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, Kraków 2011

33. Halina Grzymała – Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących w uchodźcami, Kraków 2000

34. Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, red. Barbary Weigl, Beata Maliszkiewicz, Gdańsk 1998

35. Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, red. Natalia Klorek, Katarzyna Kubin, Warszawa 2012

36. Inspirator. Aktywnie na rzecz tolerancji, red. Ewa Furtak, Piotr Cykowski, Żywiec 2013

37. Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko…, red. Grzegorz Makowski, Filip Pazderski, Warszawa 2011

38. Bogusław Janiszewski, HIV i AIDS w zakładach karnych. Problemy prawnokarne, Poznań 1999

39. Język. Media. HIV, red. Magdalena Mijas, Marta Dora, Maria Brodzikowska, Stanisław Żołądek, Kraków 2016

40. Kalendarium praw człowieka. Edukacja i działanie, red. Agata Teutsch

41. Dawid Karaś, Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Raport z monitoringu sądów, prokuratur i policji, Kraków 2016

42. Ellie Keen, Mara Georgescu, Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka, Warszawa 2015

43. Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków 2013

44. Tomasz Kizwalter, W stronę równości, Kraków 2014

45. Natalia Kłączyńska Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław 2005

46. Kobiety i rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich, red. Justyna Struzik, Kraków 2010

47. Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom I, red. Ewa Furgał, Kraków 2009

48. Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom II, red. Ewa Furgał, Kraków 2010

49. Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion, Związki osób tej samej płci w Europie. Przewodnik, Warszawa 2015

50. Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole, red. Jan Świerszcz, Warszawa 2012

51. Lesbian and Gay Studies. An Introductory, Interdisciplinary Approach. red. Theo Sandfort, Judith Schuyf, Jan Willem Duyvendak, Jeffrey Weeks

52. Marta Lewenstein, Znaczenie fotografii w turystyce, Kraków 2014

53. Ryszard Lipczuk, Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – historia i współczesność, Kraków 2014

54. Ludzie żyjący z HIV. Stigma Index, Warszawa 2011

55. Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Wiktor Pietrzak, Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warszawa 2013

56. Kamil Mamak, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2014

57. Mężczyźni na rzecz zmiany, red. Anna Lipowska-Teutsch , Kraków 2006

58. Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, red. Natalia Klorek, Katarzyna Kubin, Warszawa 2015

59. My rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych, red. Katarzyna Gajewska, Katarzyna Remin, Warszawa 2011

60. Nierówności społeczne w Polsce, red. Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak, Warszawa 2014

61. Od migracji do integracji. Vademecum, red. Agnieszka Chmielecka, Warszawa 2012

62. Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Kraków 2016

63. Oswoić tiki. Praktyczny poradnik o zespole Tourette'a, Warszawa 2016

64. Konrad Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków 2007

65. Suzanne Pharr, Homofobia – narzędzie seksizmu, Kraków 2008

66. Michał Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010

67. Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, red. Iryna Kozak, MagdalenaTota, Beata Wójcik, Tomasz Sieniow , Lublin 2014

68. Praktyczny poradnik pomocowy Stowarzyszenia Lambda, Warszawa 2012

69. Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, red. Katarzyna Koszewska, Warszawa 2002

70. Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu, red. Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Warszawa 2013

71. Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011, red. Mirosława Makuchowska, Warszawa 2011

72. Queerowe drogi teologii, Warszawa 2016

73. Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich, red. Agata Loewe , Warszawa 2010

74. Raport z projektu Dyskryminujący/dyskryminowani LGBT w Małopolsce, red. Magda Dropek, Piotr Wójtowicz, Kraków 2015

75. Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji, red. Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, Gliwice 2007

76. Anna Sańczuk, Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce, Warszawa 2015

77. Sądy gospodarcze w Polsce. Raport z realizacji programu „Monitoring sądów gospodarczych – Courtwatch”, red. Adam Bodnar, Maria Ejchart, Warszawa 2009

78. Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk cz. 2, red. Łukasz Bojarski, Warszawa 2008

79. Śladami Marceliny Kulikowskiej. Małopolska w reportażach, red. Ewa Furgał, Kraków 2010

80. Paweł Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008

81. Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny gejowsko – lesbijskie. Raport 2009, red. Monika Zlma, Warszawa 2010

82. Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, red. Marta Abramowicz, Warszawa 2011

83. Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 2016, Warszawa-Wrocław 2016

84. Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej, red. Robert Kowalczyk, Marcin Rodzinka, Marek Krzystanek , Warszawa 2016

85. Zgłaszam problem. Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce. Geje i lesbijki w Polsce – analiza badań dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzonych w roku 2011 przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, red. Małgorzata Kotowska, Warszawa 2011

86. Iwona Zielińska, Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków 2015

87. Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Kostowska – Wantabe, Kraków 2012

88. Zrozumieć innych czyli jak uczyć o uchodźcach, red. Katarzyna Koszewska, Warszawa 2001

Literatura:

1. Alysia Abott, Tęczowe San Francisco. Wspomnienia o moim ojcu, Wołowiec 2015

2. Giorgio Bassani, Złote okulary, Warszawa 2014

3. Robert Biedroń, Magdalena Łyczko, Pod prąd, Warszawa 2016

4. James Grissom, Szaleństwo Boga. Tennessee Williams i kobiety z mgły, Wołowiec 2016

5. Sylwia Chutnik, W krainie czarów, Kraków 2014

6. Karolina Domagalska, Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z in vitro, Wołowiec 2015

7. Lena Dunham, Nie taka dziewczyna. Młoda kobieta o tym, czego „nauczyło” ją życie, Wołowiec 2015

8. AdamGeorgiev, Planeta samych chłopców, Warszawa 2010

9. Julia Hamera, Niech żyje Nam. Historia mistrza, Wołowiec 2016

10. Katarzyna i Jarosław Klejnoccy, Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko, Wołowiec 2014

11. Jenny Lawson, Udawajmy, że to się nie wydarzyło. Przeważnie prawdziwa autobiografia, Wołowiec 2015

12. Jacek Melchior, Kochanek, Warszawa 2016

13. Anna Onichimowska, Koniec gry, Łódź 2016

14. Marcin Szczygielski, Berek, Warszawa 2010

15. Marcin Szczygielski, Bierki, Warszawa 2014

16. Olga Święcicka, Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem, Wołowiec 2015

17. Krzysztof Tomasik, Homobiografie, Warszawa 2014

18. Anja Tuckermann, Mano. Chłopiec, który nie wiedział, gdzie jest, Warszawa 2014

19. Michał Witkowski, Fynf und cfancyś, Kraków 2015

20. Bartosz Żurawiecki, Nieobecni, Warszawa 2011

Książki dla dzieci i młodzieży:

1. Katarzyna Bratkowska, Kazimiera Szczuka, Duża książka o aborcji, Warszawa 2011

2. Sassa Buregren, Mała książka o demokracji, Warszawa 2007

3. Linda de Haan i Stern Nijalnd, Król i król, Warszawa 2010

4. Jidiszer ZOO, Krakow 2015

5. Grzegorz Kasdepke, Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!, Warszawa 2007

6. Anna Laszczuk, Mała książka o homofobii, Warszawa 2010

7. Patrik Lindenfors, Boga przecież nie ma. Książka o niewierze w boga, Warszawa 2010

8. Maria Pawłowska, Jakub Szamałek, Kim jest ślimak Sam?, Warszawa 2015

9. Justin Richardson, Peter Parnell, Z tango jest nas troje, Warszawa 2009

10. Magdalena Środa, Mała książka o tolerancji, Warszawa 2010

11. David Walliams, Chłopak w sukience, Piastów 2015