Ankieta internetowa

Zapraszamy do udziału w badaniu, które realizujemy w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Ankietę internetową kierujemy do wszystkich osób pełnoletnich, które korzystały w latach 2016 – 2022  z publicznej ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie), w szczególności do osób innych wyznań niż rzymskokatolickie i bezwyznaniowych.

W ankiecie można wypowiedzieć się na temat własnych doświadczeń związanych z leczeniem w publicznych szpitalach i/lub przychodniach, a także w imieniu i/lub bliskiej osoby, której towarzyszyliśmy podczas leczenia w tych placówkach.

Link do ankiety.

W razie pytań zachęcamy do kontaku: szymon.beznic@polistrefa.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.