Aplikacja InfoREL.pl – Inkluzywna opieka zdrowotna dla osób różnych wyznań.

Polecamy uwadze bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne InfoREL.pl – Inkluzywna opieka zdrowotna dla osób różnych wyznań.
Dla wielu osób religia to ważny punkt odniesienia w określaniu własnej tożsamości.
Może mieć duży wpływ nie tylko na codzienne zachowania, ale także na proces leczenia. Realizacja potrzeb duchowych pacjentek i pacjentów może wspomóc zdrowienie, ale brak tej możliwości może stać się źródłem nieporozumień i konfliktów.
Poznanie zasad religijnych ważnych dla osób wyznających różne religie może wzmocnić proces budowania zaufania w relacji lekarz-pacjent.
W aplikacji znajdziecie najważniejsze informacje z obszarów, które mogą pojawić się w kontakcie z osobą pacjencką zarówno podczas hospitalizacji, jak i w gabinecie lekarskim lub pielęgniarskim.
Aplikacja przygotowana na urządzenia mobilne dostępna jest na www.inforel.pl oraz w sklepie Google Play.
Aplikacja powstała w ramach projektu „Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.