Zapisy do udziału w projekcie – do 7 marca!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Szkoła Architektury Zmian Społecznych, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego. 

Szkoła Architektury Zmian Społecznych to: 

  • 42 godziny wiedzy i wymiany doświadczeń poprzez udział w warsztatach i szkoleniach, 
  • 3 godziny indywidualnego mentoringu dla każdego z uczestników i uczestniczek,  
  • wsparcie i inspiracja innych uczestników i uczestniczek,  
  • dedykowana grupa na Facebooku dla osób uczestniczących, 
  • realizacja, z naszym wsparciem, własnego wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym/edukacyjnym dla społeczności lokalnej. 

  

Dla kogo?  

Dla osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego*, pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej średnim, mających motywację i chęć działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+. 

* z wyłączeniem miasta Krakowa 

Wcześniejsze doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji lub podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej nie jest wymagane.  

  

W programie Szkoły Architektury Zmian Społecznych: 

  • warsztat antydyskryminacyjny 
  • warsztat rozwoju własnego w zakresie asertywności, komunikacji, kompetencji liderskich 
  • warsztat dot. seksualności oraz funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+ 

Podejmiemy również tematykę języka inkluzywnego, budowania sieci sojuszników oraz stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.  

  

Warsztaty będą prowadzone w formie hybrydowej - 2 dni warsztatowe „na żywo” w Krakowie (zwracamy koszty dojazdu) oraz 4 dni warsztatowe online na platformie Zoom. 

Terminy warsztatów: 

12.03 - zjazd stacjonarny w Krakowie 

26.03 - 27.03 - zjazd online 

09.04 - 10.04 - zjazd online 

23.04 - zjazd stacjonarny w Krakowie 

Mentoring odbywać się będzie online na platformie Zoom.  

 Chcesz wziąć udział w Szkole Architektury Zmian Społecznych? Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca.   

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się online 4 marca o godz. 12:30.  Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy. 

Zgłaszając się do udziału w projekcie decydujesz się na udział w całym cyklu szkoleniowym, mentoringu oraz zorganizowanie, przy naszym wsparciu, wydarzenia dla swojej społeczności lokalnej.  

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny