„Tęczowy niezbędnik dla początkujących osób aktywistycznych”

"Tęczowy niezbędnik dla początkujących osób aktywistycznych” jest już dostępny w formie papierowej i online do pobrania.

Publikacja powstał w ramach projektu „Szkoła Architektury Zmian Społecznych”, którego głównym celem było przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ na terenie województwa małopolskiego poprzez wyszkolenie osób liderskich inicjujących zmiany w swoich społecznościach.

W publikacji znajdziecie Państwo, naszym zdaniem, najważniejsze informacje dotyczące takich zagadnień, jak: seksualność, antydyskryminacja, stres mniejszościowy, język wrażliwy na płeć oraz wywiady przeprowadzone z osobami uczestniczącymi w naszym projekcie.

Projekt „Szkoła Architektury Zmian Społecznych” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.