Zgłoszenia do archiwum

Celem realizowanego przez nas projektu jest rozpowszechnienie wiedzy o akcji “Hiacynt”, a także przypominanie, że osoby LGBT+ są obecne w naszej wspólnej historii od zawsze. 

W związku z tym poszukujemy osób, które chciałyby podzielić się swoją historią. Jeśli: 

  • jesteś osobą, która doświadczyła akcji “Hiacynt” lub posiada informacje na jej temat;  
  • jesteś osobą nieheteronormatywną i żyłeś w latach 80 i 90 w Polsce; 
  • w Twojej historii znalazł się fragment poświęcony na działalność aktywistyczną na rzecz osób LGBT+;  
  • posiadasz materiały, zdjęcia, pamiątki z przełomu lat 80 i 90 związane z działalnością pierwszych organizacji LGBT+ w Polsce; 

prosimy o kontakt! Gwarantujemy pełną anonimowość przy zgłoszeniach. 

Jednym z efektów naszych działań będzie powstanie archiwum audiowizualnego, w którym udostępnimy zebrane przez nas materiały. W naszej opinii wciąż zbyt mało jest ogólnodostępnych informacji i dokumentów dotyczących akcji „Hiacynt”. 

Prosimy o kontakt drogą mailową na adres: marcin.dziubek@polistrefa.pl lub poprzez stronę projektu na facebooku. 

Projekt „Różowe Archiwa” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.