Monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce

W ramach prowadzonych przez nas działań na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej rozpoczęliśmy pracę nad raportem, który będzie opisywał sytuację w szkołach w obszarze wolności sumienia i wyznania w roku szkolnym 2016/2017.

Jednym ze sposób zbierania danych do raportu jest monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce. Zachęcamy Państwa do współpracy i współtworzenia raportu poprzez przesyłanie do nas zdjęć dokumentujących sytuacje, w których dochodzi, Państwa zdaniem, do przekraczania granic świeckości szkoły.

Bardzo prosimy o przesyłanie zdjęć z informacją gdzie zlokalizowana jest szkoła uwieczniona na zdjęciu (pełna nazwa i adres szkoły) oraz jaki obiekt przedstawia (np. korytarz, główny hol, sala lekcyjna, sala do katechezy, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, stołówka, itp.) Prosimy o zamieszczenie w opisie zdjęć informacji kiedy zostały one zrobione oraz przesłanie oświadczenia o ich autorstwie.

  • Zdjęcia w raporcie publikowane będą z zachowaniem anonimowości autora/ki.
  • Zdjęcia wraz z oświadczeniem o autorstwie prosimy przesyłać na adres: fundacja@polistrefa.pl
  • Działanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.