Konferencja „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”, która wieńczy projekt o tym samym tytule, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2016 r. w Warszawie ul. Zgoda 11

Program konferencji:

11:30 – 12:00 – Rejestracja uczestniczek i uczestników
12:00 – 12:10 – Powitanie
12:10 – 12:30 – Wprowadzenie: Aspekty prawne nauczania religii
12:30 – 13:45 – Dostępność lekcji etyki i religii mniejszościowych w szkołach publicznych - wyniki badań Fundacji POLISTREFA – Joanna Balsamska, Szymon Beźnic - wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich - Anna Mazurczak
13:45 – 14:15 – Przerwa
14:15 – 15:45 – Dyskusja
16:00 – Zakończenie

Zgłoszenia należy kierować na adres: biuro@rownoscwyznania.org

W treści wpisując imię i nazwisko, w tytule: KONFERENCJA Konferencja organizowana jest przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Istnieje możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi podczas udziału w konferencji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Fundacją do dnia 25 marca 2016 r.