Ankieta „Etyka i religia w szkole”

Zachęcamy do wypełnienia ankiety poświęconej organizacji lekcji etyki oraz religii w polskich szkołach. Ankieta kierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2014/15) do szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i średnich) oraz uczniów tych szkół w wieku przynajmniej 16 lat. Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"
https://etykareligiawszkole.ankietka.pl/