2/01/2018

Nowa publikacja Fundacji Polistrefa

Zachęcamy do lektury nowej publikacji Fundacji Polistrefa - „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce”, która opisuje sytuację w edukacji publicznej pod kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznanie i/lub światopogląd.

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monitoringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Fundacji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18.

Opracowanie i publikacja raportu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Raport dostępny w zakładce  Publikacje