12/05/2022

List otwarty do Radnych Miasta Krakowa

Kraków, 12 maja 2022

 

List otwarty Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa

do Radnych Miasta Krakowa w związku

z przyznaniem dr Wandzie Półtawskiej 

Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Miasta Krakowa

 

Szanowny Panie

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Rafale Komarewiczu,

 

na Pańskie ręce składamy list otwarty kierowany do Rady Miasta Krakowa przyznającej tytuł Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Miasta Krakowa. Jako Fundacja, której celem statutowym jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczenia oraz propagowanie idei różnorodności społecznej, a także jako organizacja ciesząca się zaszczytnym tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości wyrażamy nasze najwyższe zaniepokojenie podjęciem uchwały o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Miasta Krakowa doktorce nauk medycznych i profesorce nadzwyczajnej Papieskiej Akademii Teologicznej Wandzie Półtawskiej.

Dr Wanda Półtawska, znana medialnie także jako przyjaciółka papieża Jana Pawła II, całą swoją publiczną, a od lat także zawodową aktywność ukierunkowała na głoszenie zasad etyki rzymskokatolickiej, forsując ją jako jedyny słuszny model postępowania. W swoich licznych wystąpieniach oraz publikacjach częstokroć używa kontrowersyjnej argumentacji, opartej jedynie na zasadach wiary, niezgodnej z podstawami nauki. Używany przez nią język zdecydowanie przekracza granice swobody głoszenia własnych poglądów, wyczerpuje natomiast, w naszym odczuciu, znamiona mowy nienawiści.

W sposób konsekwentny występuje przeciwko metodzie zapładniania in vitro, którą określa jako zagrożenie dla ludzkiej godności, czym uderza wprost w rodziny, które zdecydowały się na zapłodnienie pozaustrojowe, często po traumatycznych przeżyciach związanych z niemożnością naturalnego zapłodnienia. „Głupotą” i „morderstwem” określa zabiegi terminacji ciąży, które lekarze – specjaliści ginekologii, wykonują zgodnie z istniejącym w Polsce prawem, troszcząc się o dobrostan psychiczny i fizyczny pacjentek. Swoimi wypowiedziami atakuje osoby ze społeczności LGBT+, ale także osoby heteroseksualne żyjące w związkach partnerskich (które określa mianem „cudzołożnych”), a nawet małżeństwa, które nie kierują się zasadami etyki rzymskokatolickiej w kształtowaniu swojego modelu rodzinnego.

W naszym odczuciu osoba, która otrzymuje tak zaszczytny tytuł nie powinna wzbudzać kontrowersji i wywoływać tak znacznych antagonizmów społecznych. Nade wszystko jednak Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa nie powinna zostać osoba, która tak jednoznacznie, częstokroć w ostrym tonie występuje m.in. przeciwko samym krakowiankom i krakowianom, tylko dlatego, że nie wyznają poglądów zgodnych ze światopoglądem dr Półtawskiej.

W związku z powyższymi obawami zwracamy się z prośbą do Rady Miasta Krakowa o ponowne rozpatrzenie zgłoszonej kandydatury dr Wandy Półtawskiej i wycofanie podjętej uchwały o nadaniu jej tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Miasta Krakowa.

 

Podpisano

Członkinie Zarządu Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Joanna Balsamska

Daria Będkowska

 

Wysłano do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza oraz do wiadomości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Artura Buszka i Michała Drewnickiego.