Odcienie kobiecości – spotkanie dyskusyjne

Zapraszamy serdecznie na kolejne zakątkowe spotkanie. Tym razem podyskutujemy o kobiecości.

Kiedy zerkniemy do Słownika Języka Polskiego pod hasłem „kobiecość” znajdziemy: Kobiecość to ogół cech charakterystycznych dla kobiety.

W ramach kolejnego spotkania na Zakątku chcemy rozwinąć tę nieco mglistą definicję, zastanawiając się podczas wspólnej dyskusji, nad tym:

  • Czym właściwie jest dla nas kobiecość?
  • Czy istnieje zestaw cech lub zachowań, które budują poczucie kobiecości?
  • Czy kobiecość jest zależna od wyglądu zewnętrznego?
  • Czy kobiecość to odtwarzany wzór zachowań czy narzędzie do budowania własnej tożsamości?
  • Co się dzieje, kiedy odrzucamy kulturowe normy kobiecości?
  • Czy kobiecość jest heteronormatywna?
  • Jakie normy kobiecości wyznaczane są przez społeczeństwo dla kobiet nieheteronormatywnych, jakie dla kobiet transpłciowych? A jakie normy wyznaczają one same sobie?

W dyskusji wezmą udział reprezentantki trzech grup – kobiet heteronormatywnych, nieheternormatywnych oraz transpłciowych. Naszym specjalnym gościem będzie socjolożka Katarzyna Zielińska, która wprowadzi nas w zagadnienie pod kątem prowadzonych w tej dziedzinie badań.

  • Spotkanie poprowadzi Daria Będkowska

Działanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Data spotkania: 10 kwietnia 2017