Nieobecne? Niewidoczne? – osoby LGBT w polityce

Zapraszamy na kolejne zakątkowe spotkanie, gdzie porozmawiamy o obecności osób LGBTQ w polityce na różnych szczeblach.
Poszukamy odpowiedzi, m.in. na pytania:

  • Czy w polskiej polityce jest przestrzeń na coming out?
  • Czy widoczność osób LGBTQ w polityce jest potrzebna?
  • Czy zwiększenie liczby ujawnionych osób LGBTQ w polityce ma wpływ na prawa dotyczące społeczności LGBTQ?
  • Czy ujawnieni politycy i polityczki boją się, że będą postrzegani wyłącznie poprzez pryzmat płci/orientacji psychoseksualnej?
  • Czy w polityce mamy do czynienia z dyskryminacją krzyżową ze względu na płeć i orientację psychoseksualną?

Gościnią spotkania będzie dr Ewa Dziedzic, która od lat angażuje się w działania organizacji pozarządowych na rzecz środowisk kobiecychi LGBTI (powołała do życia i współzakładała wiele inicjatyw antyprzemocowych, na rzecz środowisk LGBTI, w tym pochodzenia migranckiego). W 2010 r. Ewa Dziedzic została radną dzielnic Wiednia, Brigittenau oraz członkinią zarządu Kobiet w Zielonych w Wiedniu. Od 2013 r. jest delegatką na kongres krajowy Zielonych, aktualnie - szefową Kobiet w Zielonych, członkinią zarządu związku organizacji kobiecych Austrii oraz austriackiego One Billion Rising. Od 2015 r. zasiada w senacie austriackim. Jest jedyną austriacką parlamentarzystką polskiego pochodzenia.

  • Spotkanie poprowadzi Beata Dżon Ozimek - dziennikarka, od 7 lat korespondentka z Wiednia/Austrii dla „Przeglądu”, „Angory”; autorka „Focusa Historii”, „Gazety Wyborczej” i in.
Data spotkania: 2 marca 2017