Rekrutacja do 2. grupy szkoleniowej

Rozpoczynamy rekrutację do 2. grupy szkoleniowej Szkoły Architektury Zmian Społecznych, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego.

Szkoła Architektury Zmian Społecznych to:
- 42 godziny wiedzy i wymiany doświadczeń poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
- 3 godziny indywidualnego mentoringu dla każdego z uczestników i uczestniczek,
- wsparcie i inspiracja innych uczestników i uczestniczek,
- dedykowana grupa na Facebooku dla osób uczestniczących,
- realizacja, z naszym wsparciem, własnego wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym/edukacyjnym dla społeczności lokalnej.

Dla kogo?
Dla osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego, pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej średnim, mających motywację i chęć działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+.

W programie Szkoły Architektury Zmian Społecznych:

  • warsztat antydyskryminacyjny
  • warsztat rozwoju własnego w zakresie asertywności, komunikacji, kompetencji liderskich
  • warsztat dot. seksualności oraz funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+
Podejmiemy również tematykę języka inkluzywnego, budowania sieci sojuszników oraz stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.
Warsztaty będą prowadzone w formie hybrydowej - 2 dni warsztatowe „na żywo” w Krakowie (zwracamy koszty dojazdu) oraz 4 dni warsztatowe online na platformie Zoom.

Wcześniejsze doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji lub podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej nie jest wymagane.

Terminy warsztatów:
08.10 - zjazd stacjonarny w Krakowie (godz. 10 - 18)
22.10 - 23.10 - zjazd online (godziny będą ustalone z osobami uczestniczącymi)
05.11 - 06.11 - zjazd online (godziny będą ustalone z osobami uczestniczącymi)
19.11  - zjazd stacjonarny w Krakowie (godz. 10 - 18)
Mentoring odbywać się będzie online na platformie Zoom.

Chcesz wziąć udział w Szkole Architektury Zmian Społecznych? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszając się do udziału w projekcie decydujesz się na udział w całym cyklu szkoleniowym, mentoringu oraz zorganizowanie, przy naszym wsparciu, wydarzenia dla swojej społeczności lokalnej.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny