Rekrutacja do 1. grupy szkoleniowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Szkoła Architektury Zmian Społecznych, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego.
Szkoła Architektury Zmian Społecznych to:
 • 42 godziny wiedzy i wymiany doświadczeń poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
 • 3 godziny indywidualnego mentoringu dla każdego z uczestników i uczestniczek,
 • wsparcie i inspiracja innych uczestników i uczestniczek,
 • dedykowana grupa na Facebooku dla osób uczestniczących,
 • realizacja, z naszym wsparciem, własnego wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym/edukacyjnym dla społeczności lokalnej.

 

Dla kogo?

Dla osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego*, pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej średnim, mających motywację i chęć działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+.
* z wyłączeniem miasta Krakowa
Wcześniejsze doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji lub podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej nie jest wymagane.

W programie Szkoły Architektury Zmian Społecznych:

 • warsztat antydyskryminacyjny
 • warsztat rozwoju własnego w zakresie asertywności, komunikacji, kompetencji liderskich
 • warsztat dot. seksualności oraz funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+
Podejmiemy również tematykę języka inkluzywnego, budowania sieci sojuszników oraz stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.
Warsztaty będą prowadzone w formie hybrydowej - 2 dni warsztatowe „na żywo” w Krakowie (zwracamy koszty dojazdu) oraz 4 dni warsztatowe online na platformie Zoom.

Terminy warsztatów:

 • 23.04 - zjazd stacjonarny w Krakowie
 • 14.05 – 15.05 - zjazd online
 • 21.05 – 22.05 - zjazd online
 • 11.06 - zjazd stacjonarny w Krakowie
Mentoring odbywać się będzie online na platformie Zoom.
Chcesz wziąć udział w Szkole Architektury Zmian Społecznych? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się online 11 kwietnia o godz. 11:00 Formularz zgłoszeniowy. 
Zgłaszając się do udziału w projekcie decydujesz się na udział w całym cyklu szkoleniowym, mentoringu oraz zorganizowanie, przy naszym wsparciu, wydarzenia dla swojej społeczności lokalnej.
Masz pytania? Napisz do nas!
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny