Infografiki – pigułka wiedzy o LGBT+

Zachęcamy do zapoznania się z infografikami, które powstały w ramach projektu "Szkoła Architektury Zmian Społecznych"

Znajdziecie w nich najważniejsze informacje dotyczące stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z nieheteronormatywnością.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.