Konferencja naukowa „Różowe archiwa: co pozostało po akcji „Hiacynt?”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na interdyscyplinarną, ogólnopolską Konferencję "Różowe archiwa: co pozostało po akcji "Hiacynt"?". 

Konferencja organizowana jest ramach projektu „Różowe Archiwa” i odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w formie stacjonarnej – w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1.  

Konferencja będzie przestrzenią do wymiany wiedzy pomiędzy osobami ze świata nauki i organizacji pozarządowych. Zależy nam, aby nasze wydarzenie stało się pretekstem do rozważenia sytuacji osób queerowych w Polsce w kontekście akcji "Hiacynt". 

Szczególnie zachęcamy do zgłaszania się z własnymi referatami naukowymi, które będzie można wygłosić podczas konferencji! 

Więcej szczegółów oraz regulamin konferencji  znajdziecie na stronie intenetowej projektu "Różowe Archiwa" w zakładce "Konferencja".

Projekt „Różowe Archiwa” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.