Regulamin przekazywania darowizn

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyniom i Darczyńcom przekazywanie darowizn pieniężnych na cele statutowe Fundacji.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Darczyni/Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://polistrefa.pl/wesprzyj-nas/.
Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa, ul. Bobrzyńskiego 39a/28, 30-348 Kraków; KRS 0000356036.
Strona internetowa https://polistrefa.pl jest zarządzana przez Fundację.

Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczynie i Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj nas” na stronie https://polistrefa.pl/
 3. Darowizny te są obsługiwane przez operatorów płatności:
  - firmę Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b, 30-552, NIP: 6342661860;
  - firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 7792308495.
 4. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmy Dotpay i PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i bezpośredniego przelewu na konto.
 5. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy (obsługiwane przez firmy: Dotpay i PayU) lub cykliczny, jeden raz w miesiącu (obsługiwane wyłącznie przez firmę PayU).
 6. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę wskazaną przez Darczynię/Darczyńcę.

Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyni/Darczyńca, przekazując płatność cykliczną na rzecz Fundacji, wyraża zgodę na regularne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.
 2. Darczyni/Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU). PayU, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnej/go Darczyni/Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyni/Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 3. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 4. W dniu, w którym ważność karty Darczyni/Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyni/Darczyńca może realizować po wznowieniu karty, po ponownym skorzystaniu ze strony https://polistrefa.pl i ustanowieniu regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 5. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@polistrefa.pl.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: fundacja@polistrefa.pl

Dane osobowe

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyni/Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 22. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyni/Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny. Darczyni/Darczyńca może udostępnić swoje dane osobowe celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji.
 3. Fundacja gromadzi następujące dane: w przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Dotpay zbieramy imię, nazwisko i adres mailowy; w przypadku korzystania z systemu PayU zbieramy: imię i nazwisko, adres mailowy oraz opcjonalnie kod pocztowy i telefon. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym Fundacji.

Bezpieczeństwo wpłat

Wpłaty Darczyń/Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 r.