Szkoła Architektury Zmian Społecznych

Od 1 grudnia 2021 r. realizujemy projekt Szkoła Architektury Zmian Społecznych, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego.

Szkoła Architektury Zmian Społecznych to:

 • 42 godziny wiedzy i wymiany doświadczeń poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
 • 3 godziny indywidualnego mentoringu dla każdego z uczestników i uczestniczek,
 • wsparcie i inspiracja innych uczestników i uczestniczek,
 • dedykowana grupa na Facebooku dla osób uczestniczących,
 • realizacja, z naszym wsparciem, własnego wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym/edukacyjnym dla społeczności lokalnej.

W programie Szkoły Architektury Zmian Społecznych:

 • warsztat antydyskryminacyjny
 • warsztat rozwoju własnego w zakresie asertywności, komunikacji, kompetencji liderskich
 • warsztat dot. seksualności oraz funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+

Podejmiemy również tematykę języka inkluzywnego, budowania sieci sojuszników oraz stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

W ramach projektu powstanie również publikacja zawierająca:

 • wiedzę na temat seksualności, funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+
 • miniporadnik antydyskryminacyjny wraz z rekomendacjami i dobrymi praktykami
 • wywiady z osobami uczestniczącymi w projekcie.

Działania nasze kierujemy do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego*, pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej średnim, mających motywację i chęć działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+.
* z wyłączeniem miasta Krakowa.

Warsztaty i mentoring planujemy prowadzić w dwóch grupach szkoleniowych od marca 2022 r. do października 2022 r.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.