Różowe Archiwa

Od 1 listopada 2022, wspólnie ze Stowarzyszeniem Lepsze Jutro, realizujemy projekt “Różowe Archiwa”.

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat historii ruchów LGBT+ w Polsce, w szczególności na temat akcji “Hiacynt”, czyli politycznej nagonki skierowanej wobec homoseksualnych mężczyzn, która w latach 80. XX wieku doprowadziła do masowych zatrzymań i przesłuchań.

W ramach projektu powstanie:

  • strona internetowa poświęcona akcji „Hiacynt”, zawierająca zdigitalizowane materiały oraz audiowizualne archiwum – świadectwa osób represjonowanych;
  • cykl wystaw plenerowych poświęconych historii ruchów LGBT+ w Polsce;

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • cykl spotkań wspierających aktywności międzypokoleniowe społeczności LGBT+;
  • konferencja naukowa, a w jej efekcie także publikacja pokonferencyjna.

Efektem tych działań będzie:

  • upamiętnienie osób nieheteronormatywnych, ze szczególnym podkreśleniem ich obecności w historii Polski;
  • zebranie i digitalizacja materiałów źródłowych poświęconych akcji “Hiacynt” wraz z ich udostępnieniem.

Projekt poświęcamy pamięci Romy Cieśli - przyjaciółki Polistrefy, która inspirowała nas do eksploracji historii ruchów LGBT+ oraz jej dokumentowania.

Projekt „Różowe Archiwa” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz wiedzieć co dzieje się w naszym projekcie? Czytaj projektowe aktualności!