Żywa Biblioteka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (2017)