Projekt „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”

Od 1 sierpnia 2014 realizujemy projekt „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”. W ramach projektu zorganizujemy cykl szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych obejmujących takie zagadnienia jak:

  • prawa człowieka
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, w szczególności homofobią.
  • zjawisko mowy nienawiści
  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń
  • uczeń/uczennica LGBT – uwrażliwienie na potrzeby, specyfika trudności psychologicznych, relacje z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami bazujące na postawach tolerancji i szacunku.
  • wprowadzanie zmian w środowisku szkolnym.

Celem proponowanych przez nas szkoleń jest dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi, które będą pomocne nauczycielom w stworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska, wolnego od
dyskryminacji i przemocy rówieśniczej.

Więcej informacji już wkrótce.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Projekt finansowany jest przez PlanetRomeo Foundation.