Polistrefa objęła patronatem Ogólnopolską Konferencję o Prawach Mniejszości Seksualnych

Czy obecne ustawodawstwo w Polsce wymaga modyfikacji w świetle ostatnich zmian prawnych na świecie dotyczących mniejszości seksualnych?

Dnia 2 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Krakowie Ogólnopolska Konferencja o Prawach Mniejszości Seksualnych. Projekt jest wyjątkową okazją do przyjrzenia się bliżej kontrowersyjnemu tematowi, który coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej.

W trakcie czterech paneli, eksperci, a także wszyscy zainteresowani, będą przeanalizować sytuację prawną mniejszości seksualnych zarówno w aspekcie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, jak i w świetle cywilistyki oraz prawa karnego przy zachowaniu obiektywizmu i apolityczności wydarzenia. Całość zwieńczy emocjonująca debata.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1552700985043829/