Archiwum

loga

"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

Od 1 kwietnia 2015 roku realizujemy projekt „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej” Celem projektu jest: monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w szkołach publicznych w obszarze wolności sumienia...

Czytaj więcej
loga

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z...

Czytaj więcej
planetromeo

"Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli" - rekrutacja do drugiej grupy ruszyła!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14.01.2015 Zapraszamy serdecznie nauczycieli/lki, pedagogów/żki, psychologów/żki, studentów/tki magisterskich studiów pedagogicznych na szkolenie w ramach projektu "Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli" Całość szkolenia to 42 godziny dydaktyczne....

Czytaj więcej
planetromeo

"Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów...

Czytaj więcej
planetromeo

„Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli” – rekrutacja ruszyła!

Zapraszamy serdecznie nauczycieli/lki, pedagogów/żki, psychologów/żki, studentów/tki magisterskich studiów pedagogicznych na szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli” Planujemy uruchomienie dwóch grup szkoleniowych. Całość szkolenia to 42 godziny dydaktyczne....

Czytaj więcej

Stanowisko Fundacji Polistrefa w kwestii nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Kraków, 24 lutego 2014 r. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa ul. Bobrzyńskiego 39a/28 30-348 Kraków Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Szanowna Pani Minister, zwracamy się do Pani, ponieważ chcielibyśmy...

Czytaj więcej

Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w ramach projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach"

REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ZBADANIE WYSTĘPOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI NA TLE RELIGIJNYM W MAŁOPOLSKICH SZKOŁACH” zrealizowanego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa  finansowanego ze środków Fundacji...

Czytaj więcej
wstronemzna

Polistrefa objęła patronatem medialnym projekt „W stronę zmian”

Konferencja "W stronę zmian" jest inna niż wszystkie - to zdecydowanie coś więcej niż ciekawe prelekcje poszerzające wiedzę teoretyczną w różnych dziedzinach. Studenci psychologii stosowanej UJ realizujący ten projekt, chcą...

Czytaj więcej
logo_fsb_600x600

Otrzymaliśmy dotację z Fundacji Batorego

Polistrefa otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i...

Czytaj więcej
konf

Polistrefa objęła patronatem Ogólnopolską Konferencję o Prawach Mniejszości Seksualnych

Czy obecne ustawodawstwo w Polsce wymaga modyfikacji w świetle ostatnich zmian prawnych na świecie dotyczących mniejszości seksualnych? Dnia 2 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Krakowie Ogólnopolska Konferencja o Prawach...

Czytaj więcej