Otrzymaliśmy dotację z Fundacji Batorego

Polistrefa otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, a także na rozwój instytucjonalny. Dziękujemy!