Monitoring Edukacji Publicznej

Od 01 stycznia 2012 roku realizujemy projekt Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach.

Badaniami obejmujemy organy prowadzące i nadzorujące szkoły. Realizujemy także serię wywiadów telefonicznych CATI z dyrektorami wybranych placówek edukacyjnych Małopolski, wywiady audytoryjne z rodzicami i uczniami, wywiady grupowe i indywidualne z nauczycielami oraz katechetami.

Celem projektu jest monitoring edukacji publicznej pod kątem przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Projekt jest sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu