„Leczyć bez uprzedzeń”

Od kwietnia 2014 r. współpracujemy z Oddziałem Kraków IFMSA – Poland. W ramach projektu „Leczyć bez uprzedzeń” odbywają się regularne spotkania o charakterze dyskusyjno – warsztatowym, podczas których studenci medycyny, stomatologii i kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzają wiedzę na temat osób z grup dyskryminowanych i stereotypowo postrzeganych; uczą się jak wyzbyć się własnych uprzedzeń, które mogą być przeszkodą w pracy lekarza.