Krakowskie Dni Praw Człowieka

Już 10 grudnia 2010 to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, dlatego Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa wraz z Kołem Praw Człowieka Kolegium Europejskiego przygotowały:

  • Żywą Bibliotekę, której idea opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Najskuteczniejszą zaś formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.
    [Więcej o idei Żywej Biblioteki można przeczytać na stronach: zywabiblioteka.pl]
  • Każdy, kto przyjdzie do krakowskiej księgarnio-kawiarni Massolit Books (ul. Felicjanek 4) podczas trwania Żywej Biblioteki, będzie miał możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Czytelnik będzie musiał się zarejestrować i dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek - ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, które są nieakceptowane lub wykluczane ze społeczeństwa. W katalogu m.in. Ateistka, Aseksualista, Biseksualiska, Feministka, Gospodyni domowa, Gej, Lesbijka, Żyd, Osoba czarnoskóra i wiele innych!
  • Żywa Biblioteka - ul. Felicjanek 4 - Massolit Books,10 grudnia godz. 15:00-18:00 i11 grudnia godz. 12:00-17:00

Wystawę „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne”, której wernisaż odbędzie się10 grudnia o godz. 18:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1).
Wystawa składa się z 15 plansz: pięć plakatów prezentuje podstawowe informacje o sytuacji dyskryminowanych grup, a kolejnych dziesięć stanowi artystyczną wizję codziennego życia osób do nich należących. Przygotowane plakaty odnoszą się do problematyki dyskryminacji ze względu na brak pełnej sprawności (niepełnosprawność), wiek, orientację seksualną, wyznanie oraz pochodzenie etniczne lub narodowość.
Dotychczas wystawa była prezentowana w Warszawie i Poznaniu, w Krakowie będzie można ją oglądać na I piętrze Biblioteki do 30 grudnia 2010 r., a w przyszłym roku zawita również do Gdańska i Koszalina.

Spotkanie nt. poszanowania dla praw człowieka w kontekście HIV/AIDS - które odbędzie się 13 grudnia o godz. 18:00 w Kawiarni Naukowej (ul. Jakuba 29-31)
Dwadzieścia pięć lat po wybuchu światowej pandemii HIV/AIDS kwestia przestrzegania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS nadal pozostaje wyzwaniem. Nadal kwestionowane lub nieprzestrzegane pozostają w wielu zakątkach świata podstawowe prawa osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
Jak pamiętamy, rozpoznaniu nowej choroby towarzyszyła atmosfera paniki i niezrozumienia i od pierwszych lat trzeba było stawić czoło bardzo silnym uprzedzeniom, dyskryminacji i stygmatyzacji. Także w Polsce epidemia to liczne wspomnienia upokorzeń, niezrozumienia, trudności, a nawet przemocy stosowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV. Brak poszanowania dla praw człowieka w kontekście HIV/AIDS to także szkoda dla całości społeczeństwa. Mają one bowiem zastosowanie także wtedy, gdy realizowane są zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV. Odmawianie, przykładowo, prawa dostępu do wiedzy, która może przyczynić się do uchronienia przed zakażeniem, także stanowi naruszenie praw człowieka.
Mechanizmom uprzedzenia, rodzącym się z braku wiedzy i stereotypizacji, przeciwstawia się prawo, przede wszystkim szczególna kategoria prawa – prawa człowieka. Szczególny charakter praw człowieka wynika z faktu, iż pomimo tego, że są prawem stanowionym, czerpią swe korzenie z niepodważalnej ludzkiej godności. Podczas prelekcji zostaną przedstawione podstawy ochrony osób żyjących z HIV/AIDS, ich bliskich oraz ogółu społeczeństwa w kontekście HIV/AIDS w prawie polskim i międzynarodowym.
Spotkanie poprowadzi Szymon Gałkowski

Prawa Człowieka - Warsztaty odbędą się 15 grudnia w godz. 10:00-14:30 w Cafe Młynek, Plac Wolnica 7
Praktyczne szkolenie nt. podstawowych problemów współczesnego międzynarodowego prawa humanitarnego. Na przykładzie państw afrykańskich uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami ludobójstwa, zagrożeniami jakie niosą dla ludności cywilnej niemiędzynarodowe konflikty zbrojne oraz jakie są prawa i obowiązki tejże ludności w ich trakcie oraz z sytuacją grupy niezmiernie specyficznej - dzieci żołnierzy. Zajęcia zostaną poprowadzone w formie warsztatów, w oparciu o analizę konkretnych przypadków prawnych.
Warsztaty poprowadzą członkinie i członkowie Ośrodka Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ
Obowiązują wcześniejsze zapisy! fundacja@polistrefa.pl

Projekcje filmów - styczeń 2011 (szczegóły wkrótce)
Prawa człowieka,to równieżprawa imigrantów, a w Polscemieszka ich całkiem sporo. Ta różnorodność kulturowa może stać się atutem tego kraju, który do tej pory homogeniczny narodowościowo i zamknięty politycznie nie miał wielu szans na poznanie innych społeczeństw. Portrety mieszkańców Polski przybliżą nam dwa filmy:

Warszawiacy - film o jednej z najliczniejszych warszawskich mniejszości, która nie jest oficjalnie uznana - o Wietnamczykach, których mieszka już w samej Warszawie... ponad40 tysięcy! Jak przedstawiają autorzy filmu: "Chcieliśmy lepiej poznać i zrozumieć ludzi, których dotyczy realizowany projekt; przyjąć perspektywę zwykłego człowieka. Dlaczego i jak znaleźli się w Polsce? Czym się zajmują, jakie są ich marzenia? Szukaliśmy różnic i podobieństw między Polakami a Wietnamczykami. Przez chwilę można bliżej przyjrzeć się twarzom bohaterów, ich oczom; zobaczyć jak się śmieją, smucą, albo nad czymś zastanawiają. Mamy nadzieję, że fascynacja autora zdjęć - Rymka Błaszczaka, oczami wietnamskich kobiet udzieli się i wam... Jak każda inna społeczność Wietnamczycy mają swoje problemy i podziały. Istnieją między nimi różnice polityczne, ekonomiczne, religijne i pokoleniowe. Ale jest coś, co łączy ich wszystkich - są wietnamskimi Warszawiakami." Więcej informacji o samym filmie na stronach:http://www.warszawiacy.art.pl/film.php

Poznajmy się - to filmo emigrantach w Polsce. Jak podają twórcy: "Film jest swobodnym reportażem dotyczącym sytuacji emigrantów w Polsce. Od Stadionu Dziesięciolecia przez budkę z kebabami i ośrodek dla uchodźców poznajemy osoby, które niedawno przybyły do Polski lub mieszkają tu od kilku lat. Wzruszenie i radość, smutek i fascynacja inną kulturą to emocje, które towarzyszą widzowi w trakcie kilkunastominutowej podróży przez film. Bohaterami reportażu jest kilku cudzoziemców, którzy opowiadają o tym dlaczego do Polski przyjechali i zdecydowali się w Polsce zamieszkać. Oprócz cudzoziemców, w reportażu wypowiadają się też Polacy. Mówią o tym, czym jest dla nich obcowanie z inną kulturą i jaki mają kontakt z imigrantami w życiu codziennym. Tłumaczą, dlaczego otwartość na drugiego człowieka jest ważna i zachęcają do wzajemnego poznawania się." Więcej informacji na stronach: http://poznajmysie.bzzz.net/

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ NIEODPŁATNE

ZAPRASZAMY!