Konsultacje psychologiczne dla osób LGBTQIA

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, w trakcie których otrzymasz możliwie pełną informacje, jakie działania możesz podjąć aby poradzić sobie z problemem, z którym się zgłaszasz.

Konsultacje prowadzą:

  • Beata Zadumińska - psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana interwentka kryzysowa Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię psychodynamiczną indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym z osobami doświadczającymi traum, w tym zaburzeń na tle przemocy seksualnej, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń więzi. Prowadzi sesje superwizyjne dla specjalistów zajmujących się zawodowo poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Aktywistka równościowa. Posiada kwalifikacje biegłego sądowego i mediatora sądowego.
  • Piotr Marcinkowski - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie całościowego 4-letniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym z Psychoterapii Psychodynamicznej w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Stowarzyszenia Naukowego Psychologii i Seksuologii LGBT. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Zakładzie Psychoterapii na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych. Jego praca poddawana jest ciągłej superwizji. Posiada również certyfikat mediatora.

Napisz lub zadzwoń do nas, wskaż osobę, u której chcesz skorzystać z porady, a my umówimy Cię na konsultację, która odbędzie się w naszym gabinecie lub gabinecie współpracujących z nami psychoterapeutów.

Konsultacje finansowane są ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.