Konferencja „Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”, która wieńczy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2015 w godz. 11:00 - 15:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ul. Rajska 1, sala 53.

Program konferencji:

11:00 - 11:30 – Rejestracja uczestniczek i uczestników
11:30 - 11:45 – Powitanie
11:45 - 12:10 - Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej - podsumowanie projektu
12:10 - 12:30 - Aspekty prawne nauczania religii i etyki w systemie oświaty
12:30 - 13:00 – Przerwa
13:00 - 14:45 - Debata “Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, a Plebanem” - o religii w systemie oświaty
14:45 - 15:00 – Zakończenie

W debacie udział wezmą: 

  • Prof. dr hab. Kazimierz Banek – religioznawca, były pracownik Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od momentu jego powstania (październik 1974 r.) a w latach 1996-1999 i 2008-2012 jego dyrektor. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z porównawczą historią religii (zwłaszcza religie antyczne oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu), a także fenomenologią religii (np. symbolika religijna) i politologią religii. Autor 9 i redaktor 3 książek oraz 44 rozdziałów w książkach zbiorowych, 53 artykułów, 51 referatów na konferencjach naukowych (w tym 36 międzynarodowych) i 1163 haseł w encyklopediach i leksykonach. Do jego najważniejszych publikacji należą: Amfiktionie starożytne (Kraków 1993), Mistycy i bezbożnicy. Przełom religijny VI-V w. p.n.e. w Grecji (Kraków 2003), Polsko-ukraińskie badania religii, red. (Kraków 2004), Historia religii. Religie niechrześcijańskie (Kraków 2007), Słownik wiedzy o religiach, red. (Bielsko-Biała 2007), Opowieść o włosach. Zwyczaje-rytuały-symbolika (Warszawa 2010), Religia w świecie człowieka (Kraków 2011), W kręgu Hermesa Trismegistosa. Rozważania na temat genezy mitu i kultu (Warszawa 2013). W 2014 roku opublikował tom opowiadań pt. Gorzkie ciastka
  • Kinga Karp - trenerka antydyskryminacyjna, psycholożka szkolna, edukatorka seksualna, działaczka społeczna. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz podyplomowych Gender Studies na UŁ. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Łodzi, m.in. z Fundacją na rzecz Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FERSO), Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Fundacją Kolektyw Miejski, Instytutem Działań Twórczych. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne w ramach różnych wydarzeń i projektów, działa na rzecz przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami.
  • Anna Mazurczak - radczyni w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, współautorka raportu Rzecznika Praw Obywatelskich "Dostępność lekcji religii mniejszości wyznaniowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej - analiza i zalecenia"; adwokatka, członkini Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Konferencję objął Patronatem Honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Formularz zgłoszeniowy: http://tinyurl.com/olntsrd. Zgłoszenia do 14.12.2015.

IIstnieje możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi podczas udziału w konferencji.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Fundacją do dnia 14 grudnia 2015 r.