Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z Funduszy EOG; program Obywatele dla Demokracji.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.rownoscwyznania.org