„Druga ojczyzna” prawda czy mit?

Projekcje filmów połączone będą z panelem dyskusyjnym, którego uczestnikami i uczestniczkami będą osoby reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

  • Gdzie: Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10, Kraków (www.cafeszafe.com)
  • Kiedy: poniedziałek 31 stycznia 2011 g. 18:00

Prawa człowieka, to również prawa imigrantów, a w Polsce mieszka ich całkiem sporo. Ta różnorodność kulturowa może stać się atutem tego kraju, który do tej pory homogeniczny narodowościowo i zamknięty politycznie nie miał wielu szans na poznanie innych społeczeństw. Portrety mieszkańców Polski przybliżą nam dwa filmy:

  • Warszawiacy - film o jednej z najliczniejszych warszawskich mniejszości, która nie jest oficjalnie uznana - o Wietnamczykach, których mieszka już w samej Warszawie... ponad 40 tysięcy! Jak przedstawiają autorzy filmu: "Chcieliśmy lepiej poznać i zrozumieć ludzi, których dotyczy realizowany projekt; przyjąć perspektywę zwykłego człowieka. Dlaczego i jak znaleźli się w Polsce? Czym się zajmują, jakie są ich marzenia? Szukaliśmy różnic i podobieństw między Polakami a Wietnamczykami. Przez chwilę można bliżej przyjrzeć się twarzom bohaterów, ich oczom; zobaczyć jak się śmieją, smucą, albo nad czymś zastanawiają. Mamy nadzieję, że fascynacja autora zdjęć - Rymka Błaszczaka, oczami wietnamskich kobiet udzieli się i wam... Jak każda inna społeczność Wietnamczycy mają swoje problemy i podziały. Istnieją między nimi różnice polityczne, ekonomiczne, religijne i pokoleniowe. Ale jest coś, co łączy ich wszystkich - są wietnamskimi Warszawiakami." Więcej informacji o samym filmie na stronach: http://www.warszawiacy.art.pl/film.php
  • Poznajmy się - to film o emigrantach w Polsce. Jak podają twórcy: "Film jest swobodnym reportażem dotyczącym sytuacji emigrantów w Polsce. Od Stadionu Dziesięciolecia przez budkę z kebabami i ośrodek dla uchodźców poznajemy osoby, które niedawno przybyły do Polski lub mieszkają tu od kilku lat. Wzruszenie i radość, smutek i fascynacja inną kulturą to emocje, które towarzyszą widzowi w trakcie kilkunastominutowej podróży przez film. Bohaterami reportażu jest kilku cudzoziemców, którzy opowiadają o tym dlaczego do Polski przyjechali i zdecydowali się w Polsce zamieszkać. Oprócz cudzoziemców, w reportażu wypowiadają się też Polacy. Mówią o tym, czym jest dla nich obcowanie z inną kulturą i jaki mają kontakt z imigrantami w życiu codziennym. Tłumaczą, dlaczego otwartość na drugiego człowieka jest ważna i zachęcają do wzajemnego poznawania się." Więcej informacji na stronach:http://poznajmysie.bzzz.net/