„Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.

Broszura jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli/lek”. Realizacja projektu, w tym wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PlanetRomeo Foundation.