Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do Rzecznika Praw Obywatelskich ws ustawy równościowej

Koalicja na Rzecz Równych Szans, której członkinią jest Polistrefa, zwróciła się z apelem do RPO ws wystąpienia tego organu do Trybunału Konstytucyjnego ws zbadania zgodności przepisów ustawy z ustawą zasadniczą.

Koalicja podnosi, że ustawa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną prawną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Ogranicza także efektywny dostęp do takich praw jak prawo do sądu, prawo do własności, prawo do wykształcenia, prawo do świadczeń zdrowotnych oraz prawo dostępu do dóbr kultury.

http://ptpa.org.pl/public/files/wyst%C4%85pienie%20Koalicji%20do%20RPO%20FINAL.pdf