5/12/2021

Projekt „Szkoła Architektury Zmian Społecznych”

Od 1 grudnia 2021 r. realizujemy projekt Szkoła Architektury Zmian Społecznych, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego.  

  

Szkoła Architektury Zmian Społecznych to:  

-  42 godziny warsztatów i szkoleń,   

- 3 godziny indywidualnego mentoringu dla każdego z uczestników i uczestniczek   

- wsparcie i inspiracja innych uczestników i uczestniczek,   

- dedykowana grupa na Facebooku dla osób uczestniczących  

- realizacja, z naszym wsparciem, własnego wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym/edukacyjnym dla społeczności lokalnej.  

  

W programie Szkoły Architektury Zmian Społecznych:  

- warsztat antydyskryminacyjny  

- warsztat rozwoju własnego w zakresie asertywności, komunikacji, kompetencji liderskich  

- warsztat dot. seksualności oraz funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+  

Podejmiemy również tematykę języka inkluzywnego, budowania sieci sojuszników oraz stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.   

  

W ramach projektu powstanie również publikacja zawierająca: 

- wiedzę na temat seksualności, funkcjonowania biopsychospołecznego osób LGBT+ 

- miniporadnik antydyskryminacyjny wraz z rekomendacjami i dobrymi praktykami 

- wywiady z osobami uczestniczącymi w projekcie. 

   

Działania nasze kierujemy do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego (z wyłączeniem miasta Krakowa), pełnoletnich, z wykształceniem co najmniej średnim, mających motywację i chęć działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+.  

  

Warsztaty i mentoring planujemy prowadzić w dwóch grupach szkoleniowych od marca 2022 r. do października 2022 r.  

   

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny