Aktualności

nś

Noc Świątyń w Krakowie

Zapraszamy na II edycję Nocy Świątyń w Krakowie, która odbędzie się 22 września 2018 r. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 17:00. Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot...

Czytaj więcej

Żywa Biblioteka w Trzebini

Żywa Biblioteka zagości po raz drugi do Trzebini!  9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Narutowicza 10a) w godz. 16 - 22, będziesz mieć okazję do rozmowy z Żywymi Książkami...

Czytaj więcej

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec projektu rozporządzenia MEN

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 20.02.2018, które umożliwi obejmowanie...

Czytaj więcej

Cykl spotkań dla rodziców osób LGBT+

Fundacja Polistrefa i My Rodzice. Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA zapraszają na cykl spotkań dla rodziców LGBT+. Pośród tematów rozmów znajdą się m.in.: Dowiedziałem się, że moja córka...

Czytaj więcej

Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka jest dla nas szczególnym projektem, który realizujemy od 2010 roku.  Pierwszą Żywą Bibliotekę zorganizowaliśmy 11 – 12 grudnia 2010 r. w ramach Krakowskich Dni Praw Człowieka, które współtworzyła...

Czytaj więcej

Otrzymaliśmy dotację z Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja Polistrefa otrzymała grant z Fundacji im. Stefana Batorego na: przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów, świadczenie pomocy psychologicznej...

Czytaj więcej

Nowa publikacja Fundacji Polistrefa

Zachęcamy do lektury nowej publikacji Fundacji Polistrefa - „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce”, która opisuje sytuację w...

Czytaj więcej