15/01/2018

Otrzymaliśmy dotację z Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja Polistrefa otrzymała grant z Fundacji im. Stefana Batorego na:

  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów,
  • świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej,
  • działania komunikacyjne i fundraisingowe oraz służące lepszemu zakorzenieniu organizacji w środowisku lokalnym.

Działania realizowane będą od 5 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019.