10/09/2018

Noc Świątyń w Krakowie

Zapraszamy na II edycję Nocy Świątyń w Krakowie, która odbędzie się 22 września 2018 r. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 17:00.

Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot organizatorzy i organizatorki pierwszej Nocy Świątyń doszli do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla warszawiaków i warszawianek.

W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wezmą udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.

Więcej o tym projekcie przeczytać można na oficjalnej stronie Nocy Świątyń.

Naszym celem jest ukazanie Krakowa jako miasta wielokulturowego, różnorodnego i otwartego, które swe tradycje wielokulturowości kultywuje od kilkuset lat.  Noc Świątyń  jest okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań. Jest to zarówno czas zwiedzania niezwykłych budowli, jak i rozmów z członkami wspólnot religijnych, poznania się, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Chcemy by Noc Świątyń oprócz swojego kulturalnego charakteru niosła ze sobą także wartość edukacyjną - wychodzimy z założenia, że przeciwdziałanie stereotypom i edukacja na temat różnorodności religijnej jest najefektywniejsza poprzez bezpośrednie poznanie.

Kościoły i związki wyznaniowe biorące udział w krakowskim wydarzeniu:

- Centrum Muzułmańskie
- Ewangeliczny Kościół Metodystyczny 
- Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
- Kościół dla miasta: Kraków 
- Kościół Ewangelicko – Metodystyczny 
- Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
- Krakowski Ośrodek Zen Szkoły Kwan Um
- Ligmincha Kraków - Sanga Yungdrung Bon 
- Parafia Ewangelicko-Augsburska
- Wspólnota Baha’i 

Wspólnoty przygotowały prelekcje, dyskusje, koncerty, warsztaty. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Noc Świątyń w 2018 roku została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiej Rady Ekumenicznej, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.