Żywa Biblioteka

Idea Żywej Biblioteki zrodziła się w Danii na międzynarodowym festiwalu muzycznym w Roskilde w 2000r. Młodzi ludzie związani z organizacją „Stop przemocy” chcąc zająć się tematem respektowania praw człowieka, spontanicznie zorganizowali bibliotekę, w której można było „wypożyczyć” osoby z grup postrzeganych stereotypowo i porozmawiać z nimi. Metoda Żywej Biblioteki okazała się bardzo skutecznym narzędziem promowania postaw tolerancji i idei różnorodności. Organizowana jest w 45 krajach na świecie, w Europie m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Islandii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii. W Polsce odbyła się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie, często stając się wydarzeniem cyklicznym. Od 2003 roku Żywa Biblioteka jest wykorzystywana przez programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Wydarzenie zorganizowane jest w konwencji biblioteki. Jego uczestnikami są osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i mogą doświadczać dyskryminacji – „Księgozbiór”, „Czytelnicy”, którzy zapraszają wybrane „Książki” do indywidualnej rozmowy i „Bibliotekarze” czuwający nad przebiegiem wydarzenia.

Żywa biblioteka 2011

28 maja 2011 roku w godzinach 12-19 odbyła się  niezwykła przygoda czytelnicza - Żywa Biblioteka. Wydarzenie otworzyła prelekcja gościa honorowego prof. Jana Hartmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowiedział o swoim doświadczeniu wyzwalania się z uprzedzeń.

Więcej...