Wesprzyj Fundację

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Możesz wesprzeć nasze działania finansowo przekazując darowiznę na cele statutowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Osoby prawne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania nie więcej niż 10% uzyskanego dochodu (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych).

Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy.

Numer naszego rachunku bankowego:

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Ul. Bobrzyńskiego 39a/28

30-348 Kraków

Raiffeisen Bank

81 1750 0012 0000 0000 2303 0616

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Jeśli chcesz włączyć się w nasze działania lub realizować własne pomysły napisz do nas: fundacja@polistrefa.pl.